Tóth személy- és vagyonvédelmi bt.

teljeskörű vagyonvédelmi szolgáltatások

Gyártók

Szolgáltatásaink

 • Objektumvédelem
 • Rendezvénybiztosítás
 • Személyvédelem
 • Szállítmánykisérés
 • Riasztórendszerek
 • Biztonságtechnika
 • Megfigyelő rendszerek
 • Garázskapu
 • Kapunyitók telepítése
 • Beléptetőrendszerek
 • Könyvelés
 • Takarítás

Referenciáinkból


Elérhetőségeink

E-mail: vagyonvedelem@tothsecurity.hu

konyveles@tothsecurity.hu

Mobil: +36-30/2796-996

Tel./Fax.: 06-59/326-588

Web: tothsecurity.hu


 Facebook 


Forduljon hozzánk bizalommal!

Az objektum védelemnek több módozata ismert, most a cégünk által kivitelezett élőerős őrzést ajánlom figyelmébe   

Cégünk vállalja

 • a telephely adottságaira felkészített vagyonőr biztosítását szolgálatonként
 • vagyonőrök munkájának folyamatos ellenőrzését 
 • a vagyonőrök formaruhával való folyamatos ellátását
 • szolgálati eszközök biztosítását és azok szinten tartását
 • naplókkal, nyomtatványokkal és egyéb szolgálati dokumentációval való ellátását
 • őrök elhelyezését külterületi munkáknál Igény szerint a vagyonőr lehet fegyveres vagy kutyás, esetleg mindkettő, ha az őrzés ezt indokolttá teszi.

Követelményeink a vagyonőrökkel szemben 

 • Rendőrhatósági engedély
 • Megfelelő fizikai-, illetve egészségi állapot
 • Rendezett családi körülmény( melyet alkalmazás előtt ellenőrzünk)

Magatartási szabályok betartása: 

 • szolgálatban és szolgálaton kívül tanúsítson fegyelmezett magatartást (italozó életmód kizáró tényező, egyszeri alkoholos megjelenés a szolgálati helyen a munkaviszony felmondásával jár)
 • a szolgálat ellátása során legyen udvarias, körültekintő és határozott, mindenkor tartsa be a törvényei előírásokat
 • megjelenése legyen ápolt, gondozott, különös gondot fordítson a formaruhája megfelelőségére

Környezetünkben a nappal portaszolgálatot, (recepciós) éjjel járőrszolgálatot ellátó vagyonőr alkalmazása az elterjedt, ezt ismertetem részletesebben 

Portaszolgálat 

A portaszolgálatot ellátó vagyonőr feladatai a személy- és gépjárműforgalommal kapcsolatosan, nappali időszakban 

A személyi forgalommal kapcsolatosan: 

 • az üzemi dolgozók ki- és belépésének ellenőrzése, a munkaidő alatti kilépés jogosságának ellenőrzése.
 • a távozó dolgozók poggyászainak véletlenszerű átvizsgálása
 • ittas, vagy esetlegesen a rend megzavarására készülő személy belépésének megakadályozása
 • látogatók érkezésekor a megadott fogadó fél értesítése, visszaigazoltatás a látogatás jogosságáról, esetlegesen bekísérés,
 • érkező vendégek ki- és belépésének regisztrálása, tájékoztatása a különleges rendszabályokról (tűzvédelmi, közlekedés) belépési engedély kiállítása, távozáskor ellenőrzése
 • munkaidő végén a kulcsok átvétele, naplózása (a napló minimális tartalma: leadás, felvétel ideje, átadó - átvevő aláírása, melléklet a kulcsok felvételére jogosultak nevével, kulcsonként)
 • igény szerint a kötetlen munkaidejű dolgozók (ha van ilyen) érkezésének, távozásának naplózása
 • munkaidőn kívüli tevékenység ellenőrzése (engedéllyel történik-e?)
 • bűncselekmény esetén az elkövető visszatartása
 • egyéb nyilvántartások vezetése

A gépjárműforgalommal kapcsolatban: 

 • a dolgozók közül járművel csak az engedéllyel rendelkezők hajthatnak be
 • az egyéb járművek belépési jogosultságának visszaigazoltatása, jogosultság hiányában visszatartása a belépéstől
 • a járművezetők figyelmének felhívása a speciális közlekedési szabályok betartására
 • a belépő járművek ellenőrzése, beérkező áru ellenőrzése a szállítólevél alapján, esetlegesen nem ide szállítandó áruról tájékozódás,a kilépés megkönnyítése érdekében
 • jármű forgalmi napló vezetése: érkezés-távozás ideje, forgalmi rendszám, kiindulási hely, szállításnál okmányok hivatkozási száma, (és egyéb speciális elemek is beiktathatók)
 • kilépésnél a személygépjárművek szelektív ellenőrzése
 • árut szállító tehergépjárművek ellenőrzése távozáskor a szállítólevél alapján, a szállítólevél egy példányát a vagyonőr elteszi a későbbi visszaellenőrizhetőség érdekében

A jármű és személyforgalom megszűnése után éjszaka, illetve hétvégén a vagyonőr járőrszolgálatot lát el. 

Járőrszolgálat feladata:

 • a vagyont károsító nemkívánatos cselekmények megelőzése,
 • a létesítmények, anyagok, eszközök ellenőrzése
 • a kerítés és térvilágítás ellenőrzése
 • a nyílászáró-szerkezetek állapotának ellenőrzése
 • a technikai-őrzésvédelmi eszközök működőképességének ellenőrzése
 • a felesleges energiafogyasztás ellenőrzése
 • a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése
 • az őrzéstechnikai eszközök kezelése
 • egyéb, a szolgálattal egyeztethető munkák ellátása

Természetesen a fönt leírt ismertető csak tájékoztató jellegű, minden őrzést egyedileg kidolgozott őrzési terv alapján látunk el, melyet a megbízó egyedi kérései alapján állítunk össze. 

Vagyonőrök ellenőrzése

Az ellenőrzés több részből tevődik össze cégünknél, egyrészt élőerős, másrészt technikai jellegű. 
Az élőerős ellenőrzésnél váratlan (éjjel, illetve nappal is) időpontokban szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a vagyonőrt, itt elsősorban a szolgálat minőségét, formaruha, iratok, naplók vezetésének ellenőrzése hajtható végre.
A megbízó és a megbízott közötti állandó kapcsolattartás is nagyban javíthatja a szolgálat minőségét (állandó egyeztetés a megbízóval a vagyonőrök munkájáról). 

Technikai ellenőrzés elsősorban a járőrtevékenység tekintetében megnyugtató, mivel cégünk a vele szerződést kötő megbízó telephelyére elektromos őrjárat-ellenőrző - rendszert helyez ki. Amely rendszer típustól függően visszamenőleg pontosan regisztrálja a járőr tevékenységét. 

Őrzési referenciáink:

 • Hydrogép Kft.
 • Dömper Kft.
 • Nefag Zrt.
 • Harker 2000 Kft
 • Földvári és Társa Kft.

GarázskapuPanel minták:

Rendezvénybiztosítás

Sportesemények, kulturális, gazdasági, tudományos, vallási és egyéb rendezvények biztosítása. Kiemelten hangsúlyos feladat a rendezvény biztonságát veszélyeztető személyek bejutásának és a közbiztonságra veszélyt jelentő eszközök bevitelének megakadályozása.

Biztonságtechnika

Megbízóink igényeinek és elvárásainak megfelelően biztosítani tudjuk a megfelelő elektronikus biztonsági rendszerek tervezését, kiépítését, karbantartását, üzemeltetését és állandó távfelügyeletét.

Objektumvédelem

Irodaházak, gyártelepek, ipari parkok, áruházak, telephelyek illetve bármilyen objektum teljeskörű vagyonvédelmi feladatainak ellátásár

Jelentkezési lap őröknek

Vagyonőrök az alábbi kitöltött adatlap visszaküldésével tudják regisztrálni magukat cégünknél:

Adatlap letöltése >>>

Könyvelés

Cégünk vállalja egyéni-vállalkozók, cégek, teljes körű könyvelési, bérszámfejtési, valamint munkaügyi feladatainak ellátását is.